Deerhound

Posudzovala: V. Sosnová, CZ

PSY /males/rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse:
V1,CAC,CACIB,BOB Archibald Bran Irater
(Brian Bran of Dirty Mint x Enfant Terrible v.d.Oelmühle)
CH+M: Ing. Voborníková E. 
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1,CAC,res.CACIB Azir Stohe
(Skara Brae Arrow x Amulree z Hedvábí)
CH: Stohanzlová H.
M: manž.Bachtíkovi

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1,CAC,CACIB Ahra z Benátského křemene
(Tigelnach Tirliffin x Adelaide z Hedvábí)
CH: Mikeš P.

M: Máderová Z.

V2,res.CAC Agga Stohe 
(Skara Brae Arrow x Amulree z Hedvábí)
CH: Stohanzlová H.

M: Beránková S.

V3 Zelda vom Welzerberg

(Neroche Glengarry x Roxana vom Welzerberg)

CH: Ottofuelling S.

M: Schreyer C.+S.,BRD

VD Arkáda Paluduz
(Duke of Windsor v.d.Oelmühle x Axeta z Benátského křemene)
CH: Ing. Uzlová P.
M: Němečková D. 
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1,CAC,res.CACIB Ch. Hera vom Welzerberg

(Rosslyn Chisum at Kilkbourne x Ferda vom Welzerberg)

CH: Ottofuelling S.

M: Schreyer C.+S.,BRD

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -vežmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend