MVP Litoměřice, CZ 

25.-26.5.2002

Best in Group

 

1.miesto - Azawakh

Ahmar Kel es Suf

CH:+M: Štěpánek P.

2.miesto - Whippet

Jun.Ch. Elektra Ayort Back

CH+M:  P.+S. Němcovi

3.miesto - Greyhound

Jet´s Keep the Snake

CH: Kari Nylen M: L. Kazakievicha (LV)

4.miesto - Taliansky chrtík

Romanzia des Trois Pyramides

CH: J.Juin- Fr. M: H.Podaná