Whippet
Posuzovala: p.Panušková - CZ
PSY /males/rüde:
Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1, CAJC, BOB Tip Top Thaddy Ypsylon

CH: Wiszniewska
M: Henschel
Trieda stredná /Intermediates /Mittelklasse:
V1, CAC Quantum Satis z Vilcabamba
(Celesto z Vilcabamba x Balerina z Hedvábí)
CH: Šubrtová
M: Dostálová
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V2, resCAC Bakchos Ayort Back
(Ch. Apollo Čierný opál x Ch. Bosorka Svokra Obrázky Karpát)
CH: Němec Petr
M: Razsková Lenka, CZ
V1, CAC, resCACIB Faethón Ayort Back
(Ascot Plum Brandy x Ch. Bosorka Svokra Obrázky Karpát)
CH: Němec Petr
M: Razsková Lenka, CZ
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1,CAC,CACIB Keep Cool Ypsylon
(Lhaghana Fandanquillo of segovia x Always and Forever Ypsylon)
CH: Izabela Wiszniewska
M: MVDr. Pavlásková Michaela
FENY /females /hündin:
Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1,CAJC Jolly z Úplňku
Terrytheas of Gasfirst x Aqua Viva z Hedvábí)
CH: Chrpa Stanislav
CH: Chrpová V.
V2 Chanuka z Hedvábí
(Ziggy Stardust z Hedvábí x Teddy Girl z Hedvábí)
CH: Kalousková MArkéta
M: Novotná Alena
VD3 Aquillette Ozzmosis
(Severin z Hedvábí x Anna-Santa Eastern Savage)
CH: Sockelová Květoslava
M: Brdíčko Petr, CZ
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1,CAC,resCACIB Imagine z Úplňku

(Hasue Smoke sings to You x Cindy z Úplňku)
CH: Chrpa Stanislav
M: Chrpová Veronika
V2,resCAC Famouse Future Plum Brandy

(Always in my Heart Ypsylon x Celia z Vlčích skal)
CH+M: MVDr. Pavlásková Michaela
V3 Elektra Ayort Back
(Atlantik Racing Star x Ch. Benista Radena)
CH: Němec Petr
M: Němcovi P.+S, CZ
Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse:
V1,CAC Alkéma Ayort Back
(Apollo Čierny opál x Bosorka Svokra Obrázky Karpát)
CH: Němec Petr
M: Ryšková Petra, CZ
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1,CAC,CACIB Honey Bee z Hedvábí

(Tiramisu di Farneto x Taejaan Allth Rightmoves)
CH: Ing. Kalousková M.
M: Švejdová L.
V2, resCAC Casiopea Ayort Back
(Ch.Ascot Plum Brandy x Dee Dee Iva-Mar)
CH: Němec Petr
M: Němcovi S.+P., CZ
V3 Best Ayort Back

(Ch. Apollo Čierný opál x Ch. Bosorka Svokra Obrázky Karpát)
CH: Němec P.
M: Přívozníková H.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend