Barzoj
Posudzovala: Panušková, CZ
PSY /males/rüde:
Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1, CAJC Altaj Ruskaja achota
(Charmen Barzet x Jessica z Palatinu)
CH: Němcová M.
M: Vitásková + Blizman, CZ 
Trieda stredná /Intermediates /Mittelklasse:
V1 Antej Majove Bohemia
(Adrej Tssorny Andrejaschka x Wasa Majove)
CH:Veselá Marie
M: Holá M.
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC, CACIB Dares ze Dvora Králové

(Ch. Anlares ze Dvora Králové x Clea ze Dvora Králové)
CH.+M: Buroh H.
V2 Reverend Nijinsky Ballet
(Orange Ornament Nijinski Ballet x Internationala Nijinski Ballet)
CH: Burianová Lenka
M: Křapová Marta, CZ
FENY /females /hündin:
Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1, CAJC Stepanida de Nikolaiev 
(Igor de Nikolaiev x Olivia de Pinedo)
CH: Thalgott D.
M: MVDr. Vodička
V2 Belinda Balšaja Achota
(Avanturin x Chantily Leyton)
CH: Šír D.
M: Havlisová L.
Trieda stredná /Intermediates /Mittelklasse:
V1, CAC Buchara von Chryma-Hyvadora

(Hyvanoe des Coursiers de Nikolaiev x Isadora de Nikolaiev)
CH: Langer
M: Karásková M. - CZ
VD JCh. Androméda Majove Bohemia

(Andrej Tssorny x Andrejaschka Wasa Majove)
CH+M: Veselá M., CZ
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC, CACIB, BOB Djarmila aus dem Zarenreich

(Banjenko Kalinov x Sinaida aus dem Zarenreich)
CH: Klug M. - D
M: MVDr. Vodička
V2, resCAC, resCACIB Ursa Ukraina Polot 
(ICh. Orel des Princes de Kazan x CH. Malachitowa Mieczta Polot)
CH: Misterka -Kluska W.
 M: Ing. Šístková H.
neposúdená JCh. Andrejka Majove Bohemia
(Andrej Tssorny x Andrejaschka Wasa Majove)
CH+M: Veselá M., CZ 
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, CAC Ch. Olympiada Nijinski Ballet
(Sholwood Second Amendment x Kartinotska Nijinski)
CH: Burianová Lenka
M: Křapová Marta, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend