Azawakh
Posudzovala: p. Panušková, CZ
PSY /males/rüde:
Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse:
N Gall Faranda Bohemia
CH: D. Kupková
M: Heringová K. 
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC Ahmar Kel es Suf

CH.-:+M: Štěpánek P.
FENY /females /hündin:
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1,CAC,CACIB,BOB Ch. Efa Faranda Bohemia

CH.+M: Kupková D.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend