Taliansky chrtík
Piccolo Levriero Italiano

Posudzovala: Ing. Petrusová H. - CZ

PSY /males /rüde:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAJC Goldfread von Alpinstrom
(Oliver Skara x Unie Skara)
CH.+M: Kukrálová

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAJC Gáia von Alpinstrom
(Oliver Skara x Unie Skara)
CH:Kukrálová H.
M: Tichotová D. 
Medzirieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC, CACIB, BOB Emily von Alpinstrom
(Woody Skara x Afrodita von Alpinstrom)
CH: Kukrálová H.
M: Průchová M. 
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, r.CACIB Evita di Branco Piccolo
(Euzibio Gorzowska Panorama x Vhilomena El-Saghir)
CH: Daňková H.
M: Varhanová P.
Trieda šampiónů /Champions /Championklasse:
V1, CAC Ch. Bonie Fi-It
(Woody Skara x Cathy Bohemia Skara)
CH: Šírová J.
M: Slapničková V.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend