Greyhound

Posudzovala: Ing. Petrusová H., CZ

PSY /males /rüde:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAJC, BOB My Camelot President
(Gaysyde Christmas Past x My Christmas White Star)
CH: Šordjan Z.
M: Lorencová P. 
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB Ch. Akis Decuma
(Car Dios x Abia od Dlouhého Honzy)
CH: Stolzová D.
M: Lorencová P.
V2, r.CAC, r.CACIB Ch. Eikica Simon Says
(Vaya Con Dios Chopper x Ch. Eikica Hoey Hayzia)
CH: Bockhaus H.
M: Kobercová m. + Dufková R.

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAJC Alma z Měňan
(Bankers Fox x Bora Bora)
CH.+M: Langr S.
V2 Eikica Arrogant Alfa
(Ch.Eikica Marquis Mirage x Ch. Eikica Exqusite Effie)
CH: Bockhaus H.
M: Kobercová M. Ing. 
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC, CACIB Bunny X´cellenta Decuma
(Gaysyde Christmas Past x ICh. Aira Decuma)
CH: Loroncová P.
M: Lorencová P. + Mercantová J. 
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, r.CACIB Pentewan Tessa
(Abbaphyl Moon at Pentewan x Pentewan Topaz)
CH: Talling P.+H.
M: MVDr.Dvořáková Z. + Lorencová P.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend