Deerhound

Posudzoval: Bouček Františk - CZ

PSY /males /rüde:
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC, CACIB JCh. Archibald Bran Irater
(Ch. Brian Bandit Bran of Dirty Mind x Ch. Enfant Terrible von de Oelmuhle)
CH.+M: Ing. Voborníková E.

FENY /females /hündin:

Trieda  mladých /Junior class /Jugendklasse
V1, CAJC Anatolie Mariaxet
(Kilbourne Luffa of Oelmuehle x Axeta z Benáteckého křemene)
CH: Švejdová M.
M: Drábová L.
VD2 Atalaya Margodeer
(Demian Fro Higlanders Yard x Ahra z Benáteckého křemene) 
CH.+M: Máderová Z. 
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB, BOB Ch. Ahra z Benáteckého křemene
(Tirliffin Tigernach x Adelaide z Hedvábí)
CH: Mikeš P.
M: Máderová Z.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend