Azawakh

Posudzovala: Ing. Petrusová H. - CZ

PSY /males /rüde:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAC, CACIB, BOB Gorom-Gorom Faranda Bohemia
  (Biyanou x Efa Faranda Bohemia)
  CH: Kupková D.
  M: Viktorová J. 
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, r.CACIB Ch. Ahmar Kel-es-Suf
  (B´Emeker Kel Dahoussahaq x Jaspis of Silverdale)
  CH.+M: Štěpánek P.

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, CACIB Atifa Kel-es-Suf
(B´Emeker Kel Dahoussahaq x Jaspis of Silverdale)
CH: Štěpánek P.
M: Joannidu Sofie Ing.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend