30.6. - 1.7.2001 MVP Brno, ČR

Whippet - psy: Posudzovala: Ing.Radana Marešová(CZ)
Trieda dorastu:
N Civic Bohemia Snap Dog maj: Jana Frantová (CZ)
Trieda mladých:
V4 Charlie Chaplin Plum Brandy maj: Ing.Peter Brezovský (SK)
V2 Faethón Ayort Back maj: Lenka Raszková (CZ)
V3 Ice In Hot Tea Z Úplňku maj: Aleš Fiedler (CZ)
V1, CAJC Quentim Z Vilcabamba maj: Drahomíra Šubrtová (CZ)
Trieda stredná:
V2 Erós Ayort Back maj: Němcovi-Šotková (CZ)
V1,CAC Finn Plum Brandy maj: Ing.Ilona Cholastová (CZ)
Trieda otvorená:
VD Caevin Neuvan maj: Dr.Jiří Martinec (CZ)
V3 Elton John Z Hedvábí maj: Lubomír Štrougal (CZ)
V1,CAC,res.CACIB Fifty - Fifty Plum Brandy    maj: Zuzana Augustíniová (SK)
V2, res. CAC Honky-Tonk Z Hedvábí                    maj: Patrik Panýrek (CZ)
V Bakchos Ayort Back                                           maj: Lenka Raszková (CZ)
V4 Nikon Z Vilcabamba maj: Lubomír Štrougal (CZ)
Trieda pracovná:
V1, CAC Armani Blue North  maj: Dr.Andrea Zemanová (CZ)
VD2 Bifidus Ze Spingbart maj: Dr.Jiří Martinec (CZ)
Trieda šampiónov:
V1,CAC,CACIB Hasue Smoke Signs To You          maj: Veronika Chrpová (CZ)
V2, res. CAC Nobleman Z Vilcabamba                      maj: Drahomíra Šubrtová (CZ)
Trieda veteránov:
V1, najl.veterán, 2.miesto v súťaži o najlepšieho veterána výstavy Almír Čierny Opál                         maj: Augustíniová Z. a Horvath R. (SK)   
Whippet - sučky:
Trieda dorastu:
VN3 Chalepa Ta Kala Z Hedvábí maj: Ing.Marketa Kalousková (CZ)
VN2 Chaluha Z Hedvábí maj: Vendula Tropová (CZ)
VN1 Charta Z Hedvábí maj: Jana Čechová (CZ)
Trieda mladých:
V3 Chanfrin Plum Brandy maj: Martin Kováč (SK)
V2 Eós Ayort Back maj: Jana Čechová (CZ)
V4 Fine Bosorka Ayort Back maj: Jan Vaněk (CZ)
V1, CAJC, BOB Imagine Z Úplňku                   maj: Veronika Chrpová (CZ)
Trieda stredná:
V4 Ariadna Szlachetna Sara maj: Frolíková Veronika (CZ)
V3 Elektra Ayort Back maj: Němcovi S. + P.(CZ)
V2, resCAC, resCACIB Famous Future Plum Brandy maj: MVDr.Pavlásková Michaela (SK)
V1, CAC, CACIB Princessa z VilcaBamba maj: Šubrtová Drahomíra (CZ)
Trieda otvorená:
V Casiopea Ayort Back maj: Němcovi S. + P. (CZ)
V1,CAC Aprilia Blue North maj: Ludvík Ambrož (CZ)
V2, res. CAC Filoména Z Hedvábí                   maj: Jana Čechová (CZ)
V4 Hispaniola Z Hedvábí maj: Drahomíra Šubrtová (CZ)
V3 Naya Niamey Z Vilcabamba maj. Vendula Tropová (CZ)
Trieda šampiónov:
V2, res. CAC Flying Mischa Nearco maj: Mgr. Jana Ondrišová (SK)
V1,CAC Hetéra Z Úplňku maj: Veronika Chrpová (CZ)
nedostavil sa Moonlake Mud In Your Eye maj: Šachorová Miroslava (CZ)
Saluki - psy: Posudzovala: Ing.Radana Marešová(CZ
Trieda mladých:
V1 Umar Del Mote de Haya maj: Minářová Petra (CZ)
- Uzayr Del Monte de Haya maj: Minářová Petra (CZ)
Trieda šampiónov:
V2, resCAC, resCACIB Ali Kebir Fi-It maj: Fekiačová Zuzana (SK)
V1, CAC, CACIB, BOB Bahari Santa Tranta maj: Jarolímová Jana (CZ)
Saluki - sučky:
Trieda mladých:
V1 Uqhuwaan Del Monte de Haya maj: Hradecká Vladislava (CZ)
Trieda stredná:
V1, CAC Amona al Isfahán maj: Sedláčková Iveta (CZ)
Trieda otvorená:
V1, CAC, CACIB Lara z Farsistanu maj: Rejpal Jaroslav (CZ)
Trieda šampiónov:
V1, CAC, resCACIB Aischa Fi-It maj: Fekiačová Zuzana (SK)
Trieda veteránov:
V1, Najlepší veterán Jaray z Farsistanu maj: Vykydalová Olga (CZ)
Afgánsky chrt - psy: Posudzoval: Bouček František (CZ)
Trieda mladých:
- Ali Baba Al Fayer maj: Frolíkovi manž. (CZ)
VD2 Osiris New Nazaret maj: Černý Vít (CZ)
V1, CAJC Vulcano z Allahovy Země maj: Havlíčková Pěva (CZ)
Trieda otvorená:
V4 Arel Denny Mon maj: Divišová Michaela (CZ)
V3 Attis za Skalnice maj: Mgr. Boudíková Blanka (CZ)
V2, resCAC Addie Murphy Gandamak maj: Tittelová Darina (SK)
- Firefly Gandamak maj: Petr Jiří (CZ)
V1, CAC, resCAIB Mister Blue ze Zličínskych luk maj: Vítovská Ivana (CZ)
V Nouvelle Vague de Darjeeling maj: JUDR. Benešová Irena (CZ)
Trieda šampiónov:
V2, resCAC Nonchalance De Darjeeling maj: Vítovská Ivana (CZ)
V1, CAC, CACIB, BOB The Big Bang Alphavilles maj: Firman Ewa (PL)
Afgánsky chrt - sučky:
Trieda mladých:
V1, CAJC Abisha Al Fayer maj: Frolíkovi manž. + Pohunková Š. (CZ)
- Anesta Modrá maj: Haščičová Andrea (CZ)
- Angie ze Souhvězdí chrta maj: Cimbala Jiří (CZ)
D Suncrest Crystal Blue maj: JUDR. Benešová Irena (CZ)
Trieda stredná:
VD2 Annie Putimská Brána maj: Faktorová Ludmila (CZ)
V1, CAC, resCACIB Pampeliška ze Zličinskych luk maj: Loukotová Markéta  (CZ)
- Pohádka ze Zličinských luk maj: Mráz Jan (CZ)
Trieda otvorená:
VD4 Allisandra z Náhorní Planiny maj: Ručková Kamila (CZ)
VD Alma Kladenská Romance maj: Kotelenská Jana (CZ)
VD Anjana Denny Mon maj: Glozarová Šárka  (CZ)
V3 Antea ze Skalnice maj: Mgr. Boudíková Blanka (CZ)
VD Atlantis z Kaliveonu maj: Haščičová Andrea (CZ)
V2, resCAC Charlette ze Zličinských luk maj: MUDR. Lebeda Vladimí (CZ)r
V1, CAC, CACIB Fibi Gandamak maj: Arvayová Tatiana (SK)
VD Image ze Zličinských luk maj: Kovář Libor (CZ)
VD Priscilla of Wameru maj: Hřebejková Romana (CZ)
Trieda pracovná:
VD1 Diana Lu-Kon maj: Frantová Jana (CZ)
Trieda šampiónov:
V1, CAC Elizabeth Gandamak maj: Csehy Patrik (SK)
Greyhound - psy: Posudzoval: Bouček František (CZ)  
Trieda stredná:
V1, CAC, CACIB, BOB Eikica Siman Says maj: Kombercová Bohumila (CZ)
Trieda otvorená:
- Windspiel Northern Seagull maj: Lorencová Paulína (CZ)
Greyhound - sučky:    
Trieda dorastu:
- Black Diamond Decuma maj: Havlíková Šárka  (CZ)
VN Bossa Nova Decuma maj: Lorencová Paulína (CZ)
Trieda mladých:
V1, CAJC Queen of the Century Ypsylon maj: Schwarzová Renáta  (CZ)
Trieda otvorená:
V1, CAC, CACIB Charita Argument maj: MVDr.Dvořáková Zuzana (CZ)
VD2  Choice me Argument maj: Jandlová Hana (CZ)
Azawakh - psy: Posudzoval: Bouček František (CZ)  
Trieda mladých:
V1, CAJC Ahsan Kel-Es-Suf maj: Řihošková Martina (CZ)
Trieda otvorená:
V1 Feláh Faranda Bohemia maj: Rouchalová Žaneta (CZ)
Azawakh - sučky:    
Trieda mladých:
V1, CAJC, BOB Atifa Kel-Es-Suf maj: Ing. Joannidu Karolina (CZ)
Trieda otvorená:
- Aghara Blue Dasheng maj: Zatloukal Ivo  (CZ)
Barzoj - psy: Posudzoval: Bouček František (CZ)  
Trieda mladých:
- Anabar Mischenka maj: Mališová Adriana (CZ)
Trieda stredná:
V1, CAC,resCACIB Carabelo Zadredža maj: Zamazal Marek (CZ)
Trieda otvorená:
V1, CAC, CACIB Ingo Sofena maj: Mudra Antonín (CZ)
Trieda šampiónov:
- Ardagans Banjer maj: Karásková Michaela (CZ)
Barzoj - sučky:    
Trieda mladých:
V1, CAJC Andrejka Majove Bohemia maj: Veselá Marie (CZ)
- Buckara von Chrima-Hyvadora maj: Karásková Michaela (CZ)
V2 Cira Camčatka Zagredža maj: Stuchlá Miroslava (CZ)
Trieda stredná:
V1, CAC, CACIB, BOB Luisa Sofena maj: Mudra Antonín (CZ)
Trieda otvorená:
V2, resCAC Aglaja Pallida maj: Voráčková Marie (CZ)
VD3 Domna von Fasaneneck maj: Stuchlá Hana (CZ)
V1, CAC, resCACIB Julie Leyton maj: Vonšovská Blanka (CZ)
- Orri z Palatinu Moravia maj: Mlejnková Alexandra (CZ)
Trieda šampiónov:
V Yaschima Majove CS maj: Veselá Marie (CZ)
Írsky vlkodav - psy: Posudzovala: Holková Dagmar (CZ)  
Trieda stredná:
V1, CAC Kieran Ionmhain Norman maj: Veselý Radovan (CZ)
Trieda otvorená:
- Arnal of Shnrxa maj: MUDr.Sapák Vladimír (CZ)
V1, CAC Darak paluduz maj: Ing. Dubná Karla (CZ)
V3 Ewan Crow-Ford Legenda Belfast-Midas maj: Polášková Martina (CZ)
VD Ewell Wind Boy Legenda Belfast-Midas maj: Urbanová Marie (CZ)
V2, resCAC Darry Irmidu maj: Čechová Petra (CZ)
VD4 Kenneth Ionmhain Norman maj: Picková Jana (CZ)
Trieda šampiónov:
V1, CAC, CACIB, BOB Brandon Zelený Pruh maj: špíchalová Iva (CZ)
V3 Hold the Line Sagittarius maj: Ďvořáková Romana (CZ)
V2, resCAC, resCACIB Sagittarius Illuminati maj: Parchowska Marzanna (PL)
Írsky vlkodav - sučky:    
Trieda mladých:
V1, CAJC Abby Siderit maj: Šotkovská Petra (CZ)
VD3 Europe Irmidu maj: Duchková Mirka (CZ)
V2 Zera von Schloss Neuschwanstein maj: Buchinger Jana (CZ)
Trieda stredná:
V1, CAC Cassy Surycan maj: Ing.Voborníková Eva (CZ)
V2, resCAC Daraya Makarikari maj: Polášková Martina (CZ)
V3 Fionnmaye Legenda Belfast-Midas maj: Klajnová (CZ)
- Gladys Zlatá dolina maj: Kovářová Svatoslava (CZ)
Trieda otvorená:
V2, resCAC Ashirissi Sagittarius maj: Němcová Dana (CZ)
V3 Edrien my Lucky Legenda Belfast-Midas maj: Langová Karla (CZ)
V1, CAC, resCACIB Ibella Bell Norman maj: Dobrovolná Edita (CZ)
Trieda šampiónov:
V1, CAC, CACIB Darcy Irmidu maj: Duchková Mirka (CZ)
Taliansky chrtík- sučky: Posudzovala: Fintorová Ludmila (SK)  
Trieda mladých:
V1, CAJC, BOB Bonie Fi-It maj: Slapničková Věra (CZ)
Trieda stredná:
VD1 Helenka King of Ivar maj: Ing. Petr Michal (CZ)
Trieda otvorená:
VD2 Afrodita von Alpinstorm maj: Kukrálová Hana (CZ)
V1 Agajka Finský domek maj: Pecharová Božena (CZ)
Trieda šampiónov:
V1 Unie Skara maj: Kukrálová Hana (CZ)
Deerhound -psy: Posudzovala: Holková Dagmar (CZ)  
Trieda dorastu:
VN Archibald Bran Irater maj: Ing. Voborníková Eva (CZ)
Trieda otvorená:
- Bryggen Nice Awe maj: JUDr. Kožený Vladislav (CZ)
Trieda šampiónov:
V1, CAC, CACIB Ashley Gandamak maj: Klusoňová Jarmila (CZ)
Deerhound -sučky:    
Trieda dorastu:
VN Audrey Terri Irater maj: Ing. Voborníková Eva (CZ)
Trieda stredná:
V1, CAC Arkáda Paluduz maj: Němcová Dana (CZ)
VD2 Aréna Paluduz maj: Husáková Marta (CZ)
Trieda otvorená:
V1, CAC, resCACIB Ahra z Benátského Křemene maj: Máderová Zuzana (CZ)
V2, resCAC Arya Stohe maj: Vlčková Romana (CZ)
Trieda šampiónov:
V1, CAC, CACIB, BOB Enfant Terrible von der Oelmuhle maj: Ing. Voborníková Eva (CZ)
Sloughi -psy: Posudzovala: Fintorová Ludmila (SK)  
Trieda otvorená:
V1, CAC, CACIB, BOB Phaiq de la Cite du Guerrier maj: Laminger Birgit (A)
Sloughi -sučky:    
Trieda otvorená:
V1 Intissars Celine maj: Laminger Birgit (A)
Španielský galgo - sučky: Posudzovala: Marešová Radana (CZ)  
VD1 Nuestra Sola Enana maj: Laminger Birgit (A)
BIG:
1. Barzoj - Luisa Sofena, maj: Mudra Antonín (CZ)
2. Afgánsky chrt - The Big Bang Alphaville's, maj: Firman Ewa (PL)
3. Whippet - Imagine z Úplňku, maj: Chrpové Veronika (CZ)
4. Írsky vlkodav - Brandon Zelený pruh, maj. Špíchalová Iva (CZ)
5. Taliansky chrtík - Bonie Fi-It, maj. Slapničková Věra (CZ)