Deerhound
Posudzovala: Ing. Radana Marešová, CZ

 

V1, CAC, CACIB, BOB

Archibald Bran Irater

PSY /males/rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse:
V1, CAC, CACIB, BOB Archibald Bran Irater
(Brian Bandit Bran of Dirty Mint x Enfant Terrible von der Oelmühle)
CH+M: Ing. Voborníková Eva 
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC, res.CACIB Andrew Bran Irater
(Brian Bandit Bran of Dirty Mint x Enfant Terrible von der Oelmühle)
CH: Ing. Voborníková Eva
M: Ing.Bottová Marianna 
FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse:

VN1 Atalaya Margodeer
(Demian from Highlanders Yard x Ahra z Benátského křemene)
CH+M: Máderová Zuzana

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -vežmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend