Saluki

Rozhodca: Holmerová Z. - CZ

Psi:

Trieda mladých:
V1, CAJC Banú Hasan Al Isfahan
(Farnáh Ijjaru x Bedirli Šarlet)
CH: Sedláčková I.
M: Kozák Petr
V2 Amiil Y-Shirvan
(Yashakhan Y-Shirvan x Thali Y-Shirvan)
CH: Adriaens S.
M: Stejskal M.
Trieda stredná:

V1, CAC, CACIB

Uzayr del Monte de Haya

(ICh.Omar Sharif del Monte x Qina del Monte de Haya)

CH: Ing.Petrusová Hana

M: Minářová Petra

Feny:

Trieda stredná:

V1, CAC

Uqhuwaan del Monte de Haya

(ICh.Omar Sharif del Monte x ICh.Qina del Monte de Haya)

CH: Ing.Petrusová Hana

M: Hradecká Vladislava

Trieda šampiónov:

V1, CAC, CACIB, BOB

Ch. Lara z Farsistanu

(Kamán z Farsistanu x Jamen z Farsistanu)

CH: Rejpalová Jarmila

M: Rejpal J.

V2, resCAC, resCACIB Ch. Tefnut del Monte de Maya
(Ch. Omar Sharif del Monte x Ch. Lydda del Monte)
CH: Ing. Petrusová
M: Baštovi Věra a Karel