Greyhound

Rozhodca: Holmerová Z. - CZ

Psy:

Trieda otvorená:

V1, CAC Buckingham Korzar
(King Scorpio x Anekdote Dios)
CH: Kvěchová Alena
M: Geishnek S. 
V2, resCAC

Eikica Simon Says

(Ch.Vaya Con Dios Chopper x Eikica Honey Hayzia)

CH: Bockhaus Hanne

M: Kombercová Bohumila

Trieda šampiónov:

V1, CAC, CACIB

Windspiel Northern Sea Gull

(Ch. Scottwil Beat The Ace x Ch.Special Style at Windspiel)

CH: Newsham E.

M: Lorencová P.

Feny:

Trieda mladých:
V1, CAJC, BOB Bunny XCellenta Decuma

(Gaysyde Christmas Past x Aira Decuma)
CH: Lorencová P.
M: Lorencová P + Mercantová J.

Trieda stredná:

V1, CAC

Queen of The Century Ypsylon

(Eikica Marschall Macahan x Eikica Gorgedus Feethe)

CH: Wiszniewska Izabela

M: Schwarzová Renáta

V2, resCAC Bunny Excellenta Decuma

(Gayside Christmas Past x Aira Decuma)

CH: Lorencová P.

M: Lorencová P. + Mercantová J.
Trieda otvorená:

V1, CAC, CACIB

Bossa Nova Decuma

(Gayside Christmas Past x Aira Decuma)

CH: Lorencová P.

M: MVDr. Dvořáková Z.+ Lorencová P.

Trieda šampiónov:
V1, CAC, resCACIB Ch. Nyakiglab Tirol
(Winetauern Champ x Nyakiglab Aszpirin)
CH: Levente Miklos
M: Krivanek Ivo + Lenka