25.8.2002 MVP BRATISLAVA
GREYHOUND

Posudzoval: Maciej Lipiec, PL

PSY /males /rüde:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1 MY CAMELOT PRESIDENT
(Gaysyde Christmas Past x Christmas White Star)
CH: Sordjan
M: Lorencová P., CZ
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1 BAYAN CHRISTMAS DECUMA
(Gaysyde Christmas Past x Aira Decuma)
CH+M: Lorencová P., CZ
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, resCACIB MY CHRISTMAS ICEMAN
(Windspiel Notrhern Snowman x Qattara Lile Marlene)
CH: Koren Emil
M: Sordjan ZOran, SLO
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB, BOB GAYSYDE CHRISTMAS PAST
(Gaysyde Christmas Cracker x Qattara Edie)
CH: Rowe Brenda
M: Sordjan Zoran, SLO
FENY /females /hündin:
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC, CACIB BUNNY X'CELLENTA DECUMA
(Gaysyde Christmas Past x Aira Decuma)
CH+M: Lorencová P., CZ
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, resCACIB BOSSA NOVA DECUMA
(Gaysyde Christmas Past x Aira Decuma)
CH: Lorencová P.
M: Lorencová P. + Dvořáková, CZ
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1 KATATJUTA'S SAMANTHA WHITE SOCKS
(Rabbit Terminator Lewis x Genia v. Monarchenhagel)
CH: Koller Barbara
M: Reiter Lucia, A
--- NYAKIGLAB TIROL
(Winetavern Champ x Nyakiglab Aszpirin)
CH: Miklos Levente
M: Krivanek Ivo, A

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend