25.8.2002 MVP BRATISLAVA
BARZOJ
Posudzoval: Danny Gilmour, GB

PSY /males/rüde:

Trieda  mladých /Junior class /Jugendklasse: 
V1, CAJC AVAR BISKUPSTWO
(Avanturin x Polly z Palatinu Moravia)
CH: Zapletal
M: Ludmila Zapletalová
V2 ATTRACTIV ANGEL SILENT ENIGMA
(Reverend Nijinski Ballet x Cherie Sofena)
CH: Křapová
M: Monika Melichová
V3 AVE BISKUPSTWO
 Avanturin x Polly z Palatinu Moravia)
CH: Zapletal
M: Luděk Morkes 
Mezitrieda /Intermediates /Mittelklasse:
V1, CAC AZEEM VARIAGE GOLD
(Maxime de Nikolaiev x Nastasia Kinski Krylov)
Ch: Zuzana Hladíková
M: Petra Plisková
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse: 
V1, CAC, CACIB SNOWMOUNTAIN'S KEVIN
(Snowmountain´s Husar x Iwuschka Aristion - Bohemia)
CH: Schneiberg
M: E.Stifter,H.Hofer
V2, res.CAC ALLADIN VARIAGE GOLD
(Maxime de Nikolaiev x Nastasia Kinski Krylov)
Ch+M: Zuzana Hladíková
V3 FAJAN OT SOEGOI
(Limbachi Jazdagard x Belaja Ot Soegoi)
CH: Droog
M: Jaroslav Rejpal
VD4 ANTEJ MAJOVE BOHEMIA
(Andrej Tssorny Andrejaschka x Wasa Majove)
CH: Veselá
M: Miroslava Holá
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, CAC, res.CACIB ARDAGAN'S BANJER
(Hyvanoe des Coursiers de Nicolaievitch x Ardagan´s Olympia) 
CH: Karmelk
M: Karásková
V2, res.CAC VORENOFF SILVER SNOWFIRE
(Zarina´s Helios x Carina v.St.Andrews)
CH: Heller
M: E.Stifter, H.Hofer

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1, CAJC, BOB DOBER-KOPP PANNON VIRÁG
(Javidov Az Aftab Faizabad x Anischka Aus dem Zarenreich)
Ch+M: Dr.Ágnes Koppány
V2 AWAY BALŠAJA ACHOTA
(Romeo ze Sfory Carycy x Zlodeika Lanita)
CH: Šír
M: Michal Petr
Mezitrieda /Intermediates /Mittelklasse:
V1, CAC, res.CACIB  ANASTASIA VARIAGE GOLD
(Maxime de Nikolaiev x Nastasia Kinski Krylov)
Ch+M: Zuzana Hladíková
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC ANDREJKA MAJOVE BOHEMIA
(Andrej Tssorny Andrejaschka x Wasa Majove)
Ch+M: Marie Veselá
V2, res.CAC VORENOFF SILVER CHALICE
(Zarina´s Helios x Carina v.St.Andrews)
CH: Heller
M: E.Stifter, H.Hofer
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, CAC, CACIB BUCHARA VON CHRIMA-HYVADORA
(Hyvanoe des Coursiers de Nicolaievitch x Isadora de Nikolaiev)
CH: Langer
M: Karásková

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný /very promissing/ vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend