25.8.2002 MVP Bratislava

TALIANSKY CHRTÍK

Piccolo Levriero Italiano

Posudzoval: Knuth Fr. Blutecher (N)

PSY /males /rüde:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB Christopher Columbus Pustynny Wiatr
M: T. Cegielski (PL)
V2, R.CAC, R.CACIB Chilitefei Barmaley
M: A. Mutsenek (RU)

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAJC Ďiďi Duha
M: E. Baxová
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, CACIB, BOB Romanzia des Trois Pyramides
M: H. Podaná
V2, R.CAC Evita di Branco Piccolo
M: P. Varhanová

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse:

VD Helenka King of Ivar
M: P. Michal

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend