24.8.2002 MVP BRATISLAVA
DEERHOUND

Posudzoval:  BLUTECHER KNUTH FR., N

PSY /males /rüde:
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V2 ANDREW BRAN IRATER
(Brain Bandit Bran of Dirty Min x Enfant Terrible von der Oelmühle)

ch: Voborníková Eva

m: Bottová Marianna, SK
V1, CAC, res.CACIB REALIST VON DER OELMÜHLE
(Pitlochry’s Co Conan x Beauty Queen von der Oelmühle)
ch: Papenfuss a Rösner
m: Wožna – Gil Hanna, PL
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
VD2 ALÍK BANDIT IRATER
(Brain Bandit Bran of Dirty Min x Enfant Terrible von der Oelmühle)
ch: Voborníková Eva
m: Kollár Ján, SR
V1, CAC, CACIB, BOB ARCHIBALD BRAN IRATER
(Brain Bandit Bran of Dirty Min x Enfant Terrible von der Oelmühle)
ch+m: Voborníková Eva, CZ
FENY /females /hündin:
Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse
--- ATALAYA MARGODEER
(Demian from Higlanders Yard x Ahra z Benáteckého křemene)
ch+m: Máderová Zuzana, CZ
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V3 BORVEGA NICE AWE
(Tirliffin Tigernach x Awe z Hedvábí )
ch: Šubrtová Miroslava
m: Homolka Jaroslav, CZ
V1, CAC, res.CACIB BRILLIANCE GANDAMAK
(Tirliffin Tigernach x Rosalind von der Oelmühle)
ch: Vojtek Vlastislav
m: Chovancová Barbora
V2 BRINGA NICE AWE
ch: Šubrtová Miroslava
m: Homolka Jaroslav, CZ
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB AHRA Z BENÁTECKÉHO KŘEMENE
(Tirliffin Tigernach x Adelaide z Hedvábí)
ch: Mikeš Petr
m: Máderová Zuzana, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend