24.8.2002 MVP Bratislava

TALIANSKY CHRTÍK

Piccolo Levriero Italiano

Posudzoval: Danny Gilmour (GB)

PSY /males /rüde:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
VD1 Orlando Bohemia Skarak
M: J. Mokrášová (SK) 
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB Christopher Columbus Pustynny Wiatr
M: T. Cegielski (PL)
V2, R.CAC, R.CACIB Chilitefei Barmaley
M: A. Mutsenek (RU)

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAJC Ďiďi Duha
M: E. Baxová
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, CACIB, BOB Carmen von Alpinstom
M: L. Šafránková
V2, R.CAC, R.CACIB Romanzia des Trois Pyramides
M: H. Podaná
V3 Evita di Branco Piccolo
M: P. Varhanová

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1, CAC Helenka King of Ivar
M: P. Michal

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend