Írsky vlkodav

Irish wolfhound

Posudzovala: L. Ubrová, CZ

PSY /males/rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse:
V1, CACA X-CUSE ME OF NOTHERN FOREST
(Ch. Lochlainn of Nothern Forest x Ebony von den Sarrazenen)
Chov: Honsa M.
Maj: Honsa Margit + Egger Georg
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
--- RIO BRAVO BRADOCK
(Isak-Hunter von den Sarrazenen x Xwnophon von der Oelmuehle)
Chov: Schaefer J.
Maj: Salzer Roland
V1, CACA, Najlepší pes ROBIN OF NOTHERN FOREST
(Haddock von den Sarrazenen x Ebony von den Sarrazenen)
Chov: Honsa M.
Maj: Peneder Zorka
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, CACA CH. HEKTOR VIANHO
(CH. Brachan Tomahawk x CH. Ravensbeech Thetys Vianho)
Chov: Andrej Vidmar
Maj: Petra Omahen
FENY /females /hündin:
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse:
--- ZITA VON DEN SARRAZENEN
(Carlo von Wilar x Glentara von den Sarrazenen)
Chov: Sarrazin M.
Maj: Salzer Roland
V1, CACA X-CITING FLANNA OF NOTHERN FOREST
(Ch. Lochlainn of Nothern Forest x Ebony von den Sarrazenen)
Chov + Maj: Honsa Margit
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
--- IBELLA BELL NORMAN
(Pitlochry´s Duncan x Aelswith Norman)
Chov: Bouchalová I.  
Maj: Dobrovolná Edita
V1, CACA ENAMOUR IRMIDU
(Hagar Norman x Henna-Heather von Schloss Neuschwanstein)
Chov: Duchková M.    
Maj: Koecher Josef
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, CACA, Najlepšia suka, BOB CH. AURORA ROAN INISH
(Pitlochry´s Duncan x CH. Fantaghiro Norman)
CH + M: Petra Tomašovičová
Trieda veteránov /Veterans/Veteranklasse:
V1 LYRA OF NOTHERN FOREST
(Haddock von den Sarrazenen x Faye of Nothern Forest)
CH + M: Honsa Margit

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend