Deerhound

PSY /males/rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CACA, Najlepší pes, BOB

Andrew Bran Irater
M: Bottová Marína, SK

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -vežmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend