Azawakh

PSY /males/rüde:

Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:

V1, CACA, Najlepší pes, BOB M`Sef Kel Afara Hewhin
M: Gaischnek Sylvia

FENY /females /hündin:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:

V1, CACA, Najlepšia suka Khaizuraan Kel Dahoussahaq
M: Hubinger Gabriele
Trieda veteránov /Veterans/Veteranklasse:
 V1 Berzit Kel Dahoussahaq
M: Hubinger Gabriele

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend