Greyhound

Posudzoval: pán Kurt Summer (Rakúsko)

PSY /males/rüde:
Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse:
VN1, KVJ My Camelot President
(Gayside Christmas Pas tx My Cristmas White Star)
CH:  Z. Šordjan
M:  P. Lorencová
Trieda  mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1, CAJC Icy Dar-Seeing Argument
(Afford lickety J.J. x Afra Mivel)
CH:  P.Jandl
M:  V.Panchártková
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse:
V1, CAC Bayan Christmas Decuma
(Gayside Christmas Past x Aira Decuma)
CH+M:  P.Lorencová
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC Ich.Anor Decuma
(Car Dios x Abia)
CH:  D.Stolzová
M: P.Lorencová
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
VD2 Ch.Windspiel Northern Seagull
(Scotwille Beat the Ace x Special style at Windspiel)
CH: E.Newham,GB
M:  P.Lorencová
V1, CAC, KV Ch.Eikica Simon Says
(Vaya con Dios Chopper x Eikica Honey Hazia)
CH: H.Boeckhaus
M:  B.Kombercová
FENY /females /hündin:
Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse:
N Eikica Arrogant Alfa
(E.Marshall Macahan x E.Goergeous Geetha)
CH: H.Boeckhaus
M:  B.Kombercová
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse:
V1, CAC Bunny X´cellenta Decuma
(Gayside Christmas Past x Aira Decuma)
CH: P.Lorencová
M:  J.Mercantová
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
--- Agnes Ohnalická Lípa
(Goro Filemino x Askota z Pernštejna)
CH: V.Bozděch
M: B.Kudrnová
V1, CAC, KV, BOB Bossa Nova decuma
(Gayside Christmas Past x Aira Decuma)
CH+M:  P.Lorencová
--- Choice Me Argument
(Blondi Dios x Anthea Sunset)
CH: P.Jandl 
M:  H.Jandlová
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, CAC Ch.Queen of the Century Ypsylon
(Eikica Marsall Mecahan x Eikica Gorgeous Geetha)
CH: I.Wiszniewska
M:  R.Schwarzová

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend