Írsky vlkodav
Posudzovala: MVDr. Pavlásková Michaela, SK
PSY:
Trieda mladých:
VD Allen Bilý Sagittar
(Ch. Dag Viking x Luna Zelený ostrov)
CH.+M: Brůžová A.
Trieda stredná:
V1,CAC,KV,BOB Cornel Stříbrný potok
(Fred Flinstone Norman x Irsa Zelený ostrov)
CH.+M. V. Slapničková
Trieda otvorená:
V1,CAC James Of Nutstowen
(Capitan of Shantamon x Nutstowen Mystic Maiden)
CH: Kelly J.
M: Jestřábová a Švejková
Trieda víťazov:
V1,CAC Aschar Stříbrný potok
(Arton Irater x Irsa Zelený ostrov)
CH.+M.: V. Slapničková
/ ICh. Fred Flinstone Norman
(ICh. Quincy if Kilmara x ICh. Connie Norman)
CH: Bouchalová I.
M: Mullerová I.
FENY:
Trieda mladých:
VD April Bílý Sagittar
(Ch. Dag Viking x Luna Zelený ostrov)
CH.+M: Brůžová A.
VD Didona Stříbrný potok
(Aschar Stříbrný potok x Hibernia Norman)
CH: Slapničková V.
M: Jungmanová L.
Trieda stredná:
V1,CAC Elisabeth Paludus
(Brokenwheel Uracil x Magenta von der Oelmuhle)
CH: Uzlová Pavlína
M: Uzlová Pavlína, CZ
Trieda otvorená:
V1,CAC Evropa Haika Šedý Lord
(Bert Šedý lord x Cora Šedý lord)
CH.+M.: Jestřábová
V2,r.CAC Fionnmaye Legenda Belfast - Midas
(Fred Flinstone Norman x Dundee Belfast)
CH: Šináglová Jarmila
M: Šináglová + Kleinová
V3 Dorotea Paladuz
(Ferchard Daskerwill x Magenta v.d. Oelmuhle)
CH:Ing. Uzlová P.
M: Paleček V.
Trieda víťazov:
V1,CAC Guinevere Norman
(Pitlochry´s Duncan x Ch. Aelswith Norman)
CH: Bouchalová I.
M: Mullerová I.
V2,r.CAC,KV Hibernia Norman
(Pitlochry´s Duncan x Connie Norman)
CH: Bouchalová I.
M: Slapničková V.