Whippet
Posudzovala: Ing. Petrusová Hana, CZ

PSY:

Trieda dorastu:
VN1 Ian z Hedvábí
(Ch. Honky - Tonk z Hedvábí x Ch.Teddy Girl z Hedvábí)
CH: Ing. Kalousková M.
M: Panýrek P.
Trieda stredná:
V1,CAC,KV Faethon Ayort Back
(Ascot Plum Brandy x Ch. Bosorka Svokra Obrázky Karpát)
CH: Němec P.
M: Razsková L.
V2,r.CAC Filoktetes Ayort Back
(Ascot Plum Brandy x Ch. Bosorka Svokra Obrázky Karpát)
CH: Němec P.
M: Russová J.
V3 Fíneus Ayort Back
(Ascot Plum Brandy x Ch. Bosorka Svokra Obrázky Karpát)
CH: Němec P.
M: Němcovi + Kohoutovi
V4 Eumaios Ayort Back
(Atlantik Racing Star x Ch. Benista Radena)
CH: Němec P.
M: Němcovi + Smrčková
VD Eurulochos Ayort Back
(Atlantik Racing Star x Ch. Benista Radena)
CH: Němec P.
M: Tůma M.
Trieda otvorená:
V1,CAC  Diomédés Ayort Back
(Ascot Plum Brandy x DeeDee Iva-Mar)
CH: Němec P.
M:Fídler M.
V2,r.CAC Bakchos Ayort Back

(Ch. Apollo Čierný opál x Ch. Bosorka Svokra Obrázky Karpát)
CH: Němec P.
M: Razsková L.
V3  JCh. Deukalion Ayort Back
(Ascot Plum Brandy x DeeDee Iva-Mar)
CH: Němec P.
M: Němcovi + Kohoutovi

VD

Finn Plum Brandy

(Always in My Heart x Celia z Vlčích skal)

CH: MVDr. Pavlásková M.

M: Cholastová I.

V4 Cadmos Ayort Back

(Ascot Plum Brandy x Cilka Okava)
CH: Němec P.
M: Russová J.
Trieda pracovná:
V1,CAC,BOB Carter z Hedvábí
(Ronald Reagan z hedvábí x Jana z Hedvábí)
CH: Ing. Kalousková M.
M: Panský P.
VD2 Ch. Armani Blue North
(Ronald Regan z Hedvábí x Atlanta Racing Star)
CH: Lačňák F.
M: MVDr. Zemanová A.
Trieda víazov:
V1,CAC Ch. Honky-Tonk z Hedvábí

(Tiramisu di Farneto x Taejaan Allth Rightmoves)
CH: Ing. Kalousková M.
M: Panýrek P.
Trieda veteránov:
V1 Ch.Apollo Čierný Opál

(Eldorado de la Fulminante x Eleir z Bruniv)
CH: Letková A.
M: Němcovi P.+S.

FENY:

Trieda dorastu:
VN1,Nej.dorost Ikona z Hedvábí
(Ch. Honky-Tonk z Hedvábí x Ch. Teddy Girl z Hedvábí)
CH: Ing. Kalousková M.
M: Ing. Kalousková M.
VN2 Beana-Lynn Lásky dar
(Albertiny Tiking Timebomb x Ch. Questa z Hedvábí)
CH: Frolíková V.
M: Frolíková Veronika a Michaela
Trieda mladých:

V1,CAJC,KVM

Chanuka z Hedvábí

(Ziggy Stardust z Hedvábí x Teddy Girl z Hedvábí)

CH: Kalousková MArkéta

M: Novotná Alena
Trieda stredná:
V1,CAC,KV JCh.Elektra Ayort Back

(Atlantik Racing Star x Ch. Benista Radena)
CH: Němec Pavel
M: Němcovi P.+S.
Trieda otvorená:

V1,CAC

Ariadna Szlachetna Sara

(Ch.Nut Crisp of Hevedith x Saratopa Springs Lazarus)

CH: Robaczewscy O.

M: V. Frolíková

V2,r.CAC Esperanza z Hedvábí
(Tiramisu´Di Farneto x Taejaan Allth Right Moves)
CH: Ing. Kalousková M.
Ing. Kavková R.
V3 Arizona Padarise Lost
(Kennedy z Hedvábí x Cibetka Lentil)
CH: Fischerová R.
M: Reháková L.
Trieda pracovná:
V1,CAC Filomena z Hedvábí
(Every z Hedvábí x April Dede z Hedvábí)
CH: Ing. Kalousková M.
M: Mgr. Čechová
Trieda víazov:
V1,CAC Best Ayort Back
(Ch. Apollo Čierný opál x Ch. Bosorka Svokra Obrázky Karpát)
CH: Němec P.
M: Přívozníková H.
V2,r.CAC Ch.Casiopea Ayort Back
(Ch.Ascot Plum Brandy x Dee Dee Iva-Mar)
CH: Němec P.
M: Němcovi S.+P.
Trieda veteránov:
V1 Ch. Questa z Hedvábí
(Chico x Kateřina z Hedvábí)
CH: Ing. Kalousková M.
M: Frolíková V.
V2 Ch. Bosorka Svokra Obrázky Karpát
(Eldorado de la Fulminante x Axana pri Breze)
CH: Vančíková L.
M: Němcovi S.+P.