Saluki

Posudzoval: Tesič Diordie, SLO

PSY:

Trieda mladých:
V1,CAJC Banú Hasan Al Isfahan
(Farnáh Ijjaru x Bedirli Šarlet)
CH: Sedláčková I.
M: Kozák Petr
V2 Amiil Y-Shirvan
(Yashakhan Y-Shirvan x Thali Y-Shirvan)
CH: Adriaens S.
M: Stejskal M.
Trieda víazov:
V1,CAC,KV,BOB ICh. Farnah Iskandar

(ICh. Rapithwin Sawahim x ICh. Farnah Hirbaya)
CH: V.Sosnová
M: Šrámková V.

Feny:

Trieda víazov:

V1,CAC,KV

Ch. Lara z Farsistanu

(Kamán z Farsistanu x Jamen z Farsistanu)

CH: Rejpalová Jarmila

M: Rejpal J.

V2,r.CAC ICh. Farnah Jemina

(ICh. Khayif Esnan Kalib x ICh. Farnáh Hirbaya)
CH: V.Sosnová
M: Šrámková V.