Greyhound
Posudzovala: Ing. Petrusová Hana, CZ

PSY:

Trieda mladých:
V1,CAJC,KVM BRINDLE BOY Decuma
(Gayside Christmas Past x Aira Decuma)
CH + M:Lorencová Pavlína
V2 ARCHIBALD Eridanus Star
(Kiel Lobby Right Left x Another Dream Duelano)
CH:Mészaros Ludovít 
M:Stejskal Martin
Trieda stredná:
V1,CAC,KV BAYAN Christmas Decuma
(Gayside Christmas Past x Aira Decuma)
CH: Lorencová P.
M: Lorencová P
Trieda víťazov:
V1,CAC SIMON SAYS Eikica
(Vaya con dios Chopper x Eikica Honey Hayzia)
CH:Bockhaus Hane
M:Kobercová Bohumila
V2,r.CAC CH.SEAGULL NORTHEN Windspiel

(Skottwil Beat the Ace x Special Style at Winspiel)
CH:Newsham E.
M:Lorencová P.

FENY:

Trieda mladých:
V1,CAJC,KVM BUNNY X´CELLENTA Decuma

(Gaysyde Christmas Past x ICH.Aira Decuma)
CH:Lorencová P.
M:Lorencová P. + Mercantová J.
Trieda stredná:

V1, CAC

JCH. QUEEN OF THE CENTURY Ypsylon

(Eikica Marsall Mecahan x Eikica Gorgeous Geetha)

CH: Wiszniewska Izabela

M: Schwarzová Renáta

Trieda otvorená:

V1,CAC,KV,BOB,V.BIG

Bossa Nova Decuma

(Gayside Christmas Past x Aira Decuma)

CH: Lorencová P.

M: MVDr. Dvořáková Z.