Deerhound

Posudzovala: MVDr. Pavlásková M.

Feny:
Trieda otvorená:
V1,CAC,BOB Alpaka Paladuz
(Duke od Windsor v.d. Oelmuhle x Axeta z Benáteckého křemene)
CH: Uzlová Pavlína
M: Uzlová Pavlína
Trieda víazov:
/ Ch. Arya Stohee
(Skara Brae rrow x Amulree z Hedvábí)
CH: Stohanzlová H.
M: Beránková S.