Barzoj
Posudzoval: Tesič Diordio, SLO

PSY:

Trieda mladých:
V1,CAJC Alladin Variage Gold
(Ch.Maxime de Nikolaiev x Nastastia Kinski Krylov)
CH.+M: Hladíková Z.
Trieda stredná:
V1,CAC Amur Majove Bohemia
(Andrej Tssorny Andrejaschka x Wasa Majova)
CH:Veselá M.
M: Peslerová M.
VD Romeo Dorsdorf

(Letay x Basandrin Bespodobnaja Jasha)
CH:Dorogova S.
M: Šír D.
Trieda otvorená:

V1,CAC

Avanturin

(Aldebaran de Nobile Veltrus x Zadira)

CH: Surnikova E.

M: Šírovi Dušan + Jitka

V2,res.CAC Cabarelo Zagredža
(Carayan Quido Bohemia x Atarri Aluvar Barzovo udobstvo)
CH: Stuchlá H.
M: Zanazal M.
Trieda víťazov:
V1,CAC,KV ICh. Orel des Princes de Kazan
(ICh. Hugai des Princes de Kazan x Galina des Princes de Kazan)
CH: Seigner M.
M: Ing. Šístková H.
V2,r.CAC Ardagan´s Banjer

(ICh. Hyvanoe des Coursiers de Nicolaievitch x Ardagan´s Olympia)
CH: Karmelk
M: Karásková M.
V Vronskij Majove
(Rym Majove x Asinica Kyjevska)
CH: Veselá M.
M: Peslerová M.

Feny:

Trieda dorastu:
VN Belinda Balšaja Achota
(Avanturin x Chantily Leyton)
CH: Šír D.
M: Havlisová L.
Trieda mladých:
V1,CAJC Stepanida de Nikolaiev 
(Igor de Nikolaiev x Olivia de Pinedo)
CH: Thalgott D.
M: MVDr. Vodička
V Anastasia Variage Gold
(Ch. Maxime de Nikolaiev x Nastasia Kinski Krylov)
CH.+M: Hladíková Z.
Trieda stredná:
V1,CAC,KV Djarmila aus dem Zarenreich

(Banjenko Kalinov x Sinaida aus dem Zarenreich)
CH: Klug M.
M: MVDr. Vodička

V2,r.CAC

Andromeda Majove Bohemia

(Andrej Tssorny Andrejaschka x Wasa Majove)

CH: Veselá Marie

M: Veselá Marie

Trieda otvorená:
V1,CAC,BOB Aglaja Pallida
(Tobrinkasch V.Piroschka x Merylin z Palatinu)
CH: Razpotnik S.
M: Voráčková M.
V2,r.CAC Proxima Centaur Krylov
(Israel Krylov x Justice Krylov)
CH.+M.: Krylová H.
V3 Ursa Ukraina Polot 
(ICh. Orel des Princes de Kazan x CH. Malachitowa Mieczta Polot)
CH: Misterka -Kluska W.
 M: Ing. Šístková H.
V4 Constans Alij Zagredža
(Carayan Quido Bohemia x Atarri Aluvar Barzovo udobstvo)
CH: Stuchlá H.
M: Zamazal M.
V Cira Camčatka Zagredža
(Carayan Quido Bohemia x Atarri Aluvar Barzovo udobstvo)
CH: Stuchlá H.
M: Stuchlovi
V ICh. Andrejka Majove Bohemia
(Andrej Tssorny Andrejaschka x Wasa Majova)
CH.+M: Veselá M.
Trieda víťazov:
V1,CAC Ch. Pallida Anisja
(Tobrinkasch von Piroschka x Merylin z Palatinu)
CH.+M: Razpotnik S.
V2,r.CAC Buchara von Chrima Hyvadora
(ICh. Hyvanoe des Coursiers de Nicolaievitch x ICh. Isadora de Michaela)
CH: Langer CH:+M.
M: Karásková M.
V3 Yaschima Majove
(Ch. Vronskij Majove x Ch. Riga Majove)
CH.+M: Veselá M.
V4 Domna vom Fasaneneck
(Ch. Interes Aristion Bohemia x Zagredža Ariana)
CH: Ahlfaenger D.
M: Stuchlovi
Trieda veteránov:
V1 Ch. Ulsada Majove
(Ch. Rym Majove x Asinica Kyjevska)
CH.+M:Veselá M.
/ Ch. Ennie Aristion - Bohemia
(Fomanow v. Kornalova x Dajana z Plzeňského chovu)
CH: Holmerovi J.+Z.
M: Finková P.