FARAÓNSKY PES
Pharaon Hound
Posudzoval: Danny Gilmour, GB
PSY /males /rüde:
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC AMANEMHET BOHEMIA GENAO
(Shema Mia Mystic Talisman x Qaarsha Qaraa YPSY /males /rüde:lon)
CH: Tomešková Jana
M: Hudcová Zdeňka, CZ
Výborná hlava, výborná kostra a telo, predok by mohol byť lepší, výborný hrudník, hlboký, dobrý pohyb zozadu.
FENY /females /hündin:
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, BOB CANGANDALA STALAGMIT

(Deheb-Tefnut of the Netherlands x B'afertfi Eben Dag)
CH: Kydalová Jana
M: Hudcová Zdeňka, CZ
Výborná hlava, výborný krk a predok, výborná horná línia, dobrý pohyb, veľmi typická fena.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend