AZAWAKH
Posudzoval: Danny Gilmour, GB
PSY /males /rüde:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V2 GALL FARANDA BOHEMIA

(Biyanov x  Efa Faranda Bohemia)
CH: Dana Kupková
M: Katarína Haringobá, CZ
Vežmi dobrá hlava, vynikajúca horná línia, vežmi dobrá kostra a stavba.
V1, CAJC TOMBOUKTOU'S P'AYTAREL

(Ennehet-Al Ifriqiya x Tombouku's Nahalet)
CH: Gabriele Maissen
M: Jana Vrbacká, CZ
Vynikajúca hlava, výborný krk, chrbát, výborný predok, výborné končatiny a labky, výborné telo, výborný pohyb, vežmi typický pes.
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC M'SEF KELAFARA HEWHIN

M: Gaischek Silvia, A
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, BOB AHMAR KEL-ES-SUF
(B'Emeker del Dahoussahaq x Jaspis of Siloverdale)
CH+M: Štepánek Petr, CZ
Vynikajúca hlava, vežmi typický predstavitež plemena, výborný krk, výborný predok, výborné labky, prvotriedny pes.
FENY /females /hündin:
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC MAINUM KEL AFARA HEWHIN
Výborná hlava, výborný krk a predok, výborná kostra a končatiny, jedna labka nie je v poriadku, vežmi pekný typ.
V3 CHALI AMENOKAL
Vežmi dobrá hlava, pekný krk a predok, slabšia horná línia.
V2, resCAC AGBARA BLUE DASHENG
(Agbar Bílé Předmestí x Coco Faranda)
CH: František Hupka
M: Ivo Zatloukal, CZ
Dobrá hlava, dobrý krk, dobrý pohyb.
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC KHAIZURAAN KEL DAHOUSSAHAQ
(Ganet-Khamseen kel Dahoussahaq x Berzit Kel Dhoussahaq)
CH: M.Kessler
M: Gabriele Hubinger, D
Výborná hlava, výborný krk, výborný predok, výborné končatiny a labky, výborné rebrá a hĺbka hrudníka, výborná horná línia, pekný typ.
Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse
V1 BERZIT KEL DAHOUSSAHAQ
(Gefell de Garbe-Epee x Elbaida el Hammada)
CH: M.Kessler
M: Gabriele Hubinger, D
Vežmi pekný typ feny, výborná hlava, výborný krk a predok, výborné končatiny a dobrý hlboký hrudník, výborný pohyb.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -vežmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend