CAC - Klubová výstava

 Klubu chovatežov a priatežov barzojov

4.5.2002 Lysá nad Labem, CZ

Posudzoval: PhDr. Mojžíš, CZ

PSY /males/rüde:

Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:

V1, CAJC

Alladin Variage Gold

(Maxime de Nikolaiev x Nastasia Kinski Krylov)

CH+M: Hladíková

V2, KVM

Avar Bistkupstwo

(Avanturin x Polly z Palatinu Moravia)

CH: Zapletal

M: Zapletalová

V3

Ave Bistkupstwo

(Avanturin x Polly z Palatinu Moravia)

CH: Zapletal

M: Morkes

V4

Bojar Rasputin Balšaja Achota 

(Avanturin x Chantily Leyton)

CH: Šír

M: Virgl 

Trieda stredná /Intermediates /Mittelklasse:

V1, CAC

Safír Nijinski Ballet

(Nostradamus Nijinski Ballet x Kartinotschka Nijinski)

CH+M: Buriánová

V2, resCAC

Russian Reliant Krylov 

(Amur a.d.Zarenreich x Jicolenka Princesse Krylov)

CH: Krylová

M: Jelínek

V3

Antej Majove Bohemia

(Andrej Tssorny Andrejaschka x Wasa Majove)

CH: Veselá

M: Holá

Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:

V1, CAC, KV, BOB

Ingo Sofena

(Calvary Sofena x Bavora z Lojzova Hřebčína)

CH+M: Mudra

Trieda víazov /Champions /Championklasse:

V1, CAC

Pierot Nijinski Ballet 

(Sholwood Second Amendment x Kartinotschka Nijinski) 

CH+M: Buriánová

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse:

VN

Nikita Sofena 

(Limbachi Golub x Christie Sofena)

CH+M: Mudra

Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:

V1, CAJC

Anastasia Variage Gold

(Maxime de Nikolaiev x Nastasia Kinski Krylov)

CH+M: Hladíková

Trieda stredná /Intermediates /Mittelklasse:

V1, CAC

Russian Revenge Krylov

(Amur a.d.Zarenreich x Jicolenka Princesse Krylov)

CH+M: Krylová

V2, resCAC

Andrejka Majove Bohemia

(Andrej Tssorny Andrejaschka x Wasa Majove)

CH+M: Veselá

V3

Qinta z Palatinu Moravia 

(Aegir z Bilmy x Jessica z Palatinu)

CH: Růžičková

M: Počtová

Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:

V1, CAC, KV

Luisa Sofena 

(Chris Sofena x Ester Sofena)

CH+M: Mudra

V2, resCAC

Balada z Bilmy 

(Kardinál Nijinski x Idea Krylov) 

CH: Pařízková

M: Krylová

V3

Calypso z Bilmy

(Orwell Krylov x Ivanka Leyton)

CH: Pařízková

M: Messner

V

Asumi z Hajnické rokle

(Ingo Sofena x Interpunkcja Polot)

CH: Hudler

M: Svěcená

Trieda víazov /Champions /Championklasse:

V1, CAC

Yaschima Majove 

(Vronskij Majove x Riga Majove)

CH+M: Veselá

V2, resCAC

Miss Vodka Krylov

(Azerbaijan Leyton x Kozara de la Polianka)

CH+M: Krylová

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -vežmi nádejný / vielversprachend