Taliansky chrtík
Piccolo levriero italiano

Posudzoval: Fantišek Bouček, CZ

PSY /males /rüde:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, Klubjugendsieger

Calimero v.St.Corsair
Topolino v. Pellerschloss x Fibi Libreco
E.Großkopf
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CACA Filugello del Vento Rosso
Amadeus Racing Star x Aranzazur de Valverde Santo
H.Fellner Feldegg
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CACA Enzo v. St.Corsair
Giovanni v.St.Corsair x Fibi Libreco
Isabella Varga
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CACA, BOB, Klubsieger

Aizzaro De Valverde Santo
Ukele v. Sausewind x La Piccola Bambolina v. Pellerschloss
F.Weiss

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V2, resCACA

Corvina De Valverde Santo
Nuage Noir du Manoir des Ombreuses x Marchesina v. Pellerschloss
L.Huschka

V1, CACA, Klubsieger

Bocciola De Valverde Santo
Nuage Noir du Manoir des Ombreuses x La Piccola Bambolina v.Pellerschloss
L.Huschka

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend