Sloughi

Posudzoval: Fantišek Bouček, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CACA, BOB Idiah
Ohaka Schuru esch Schams x Tabana Schuru esch schams
L.Piirung

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend