Maďarský chrt
Magyar agar

Posudzoval: Fantišek Bouček, CZ

PSY /males /rüde:
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CACA, Klubsieger

Devas Hadnagy
Devas Agyar x Devas Opal
N.Mazura

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CACA, BOB, Klubsieger

Devaj Genie
Devaj Agyar x Amarant Cherry
P.Mazura
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CACA Devaj Dama
Devaj Rege x Devaj Okos
N.Mazura

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend