Španielsky galgo
Galgo espaňol

Posudzoval: František Bouček, CZ

PSY /males /rüde:
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CACA, BOB De Rayma Dolc
Clint Eastwood x De Rayma Unna
E. Henschel

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend