Afgánsky chrt
Afghan Hound

Posudzoval: Fantišek Bouček, CZ

PSY /males /rüde:
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CACA, Klubsieger

Ascot v. Paluduz
Duke of windsor v.d.Oelmühle x Axete z.Benatekeho Kremene
Strampfer Heinz

FENY /females /hündin:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CACA, Klubsieger, BOB Alyssa v.Skara Brae
Ulan v.d.Oelemühle x Ebony v. Welzerberg
Dr.R.Gruber
Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1, Best of Veteranenklasse

Oresade von Zarskoje Selo
Backgame du Triple Bois x Orris v.Welzerberg
.R.Grube

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend