Barzoj
Barsoi

Posudzoval: Fantišek Bouček, CZ

PSY /males /rüde:
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CACA Heartbreaker von Zarskoje Selo
Vorenoff Silver Snowfire x Snowmountain`s Jessica
M.Zensch
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V2, resCACA Satyricon Spirit of the Tsar
Sholwood Silver Fox x Stillwater Blue Mist
Titze

V1, CACA, BOB, Klubsieger

Snowmountain`s Kevin
Snowmountain`s Husar x Iwuschka Aristion Bohemia
E.Stifter

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CACA Harmony von Zarskoje selo
Vorenoff Silver Snowfire x Snowmountain`s Jessica
Stifter/Hofer
V2, Res.CACA Belle Bajadere Walhowo
Stillwater Spirit of Tsar x Hlopovaja Almasha
Helena Arh u.E.Titze
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V2, resCACA Lynx High Society
R Rothesby Saher x Leicr`s Russian Zneda
Titze Edith

V1, CACA, Klubsieger

Vorenoff Silver Chalice
Zarina`s Helios x Carina v. St.Andrew`s
Hofer/Stifter

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend