European Dog Show 2002
9.11.2002 Le Bourget, Paris, F
PHARAON HOUND
Posudzoval /Judge : Senécat (F)
PSY /males /rüde:
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, resCACIB PACHED-PHARAOH DE MINGOVAL
--- AMENEMHET BOHEMIA GEANO
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB, European Winner 2002, BOB OZUMANKIA'S KARA OF THE NETHERLANDS

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
--- CANGANDALA STALAGMIT
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, CAC, CACIB, European Winner 2002 SATI NEFERTARI OF THE NETHERLANDS
--- BIR SAHRA STALAGMIT

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend