Taliansky chrtík
Piccolo levriero italiano
Posudzoval: Maciej Lipiec, PL
PSY /males/rüde:
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, CAC, BOB Honey Jakub King of Ivar
(Silenzio El-Saghir x Latoya Il Piccolo Azzuro)
CH: Vaňková Ivana
M: MArková Ivana
FENY /females /hündin:
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC Indra Skarak
(Xaver Skara x Alessandra Bohemia Skara)
CH: Mareš Róbert
M: Vaníková Terézia

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend