Greyhound
Posudzoval: Maciej Lipiec, PL
PSY /males/rüde:
Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
--- Aaron Eridanus Star
(Kiel Lobby Right Left x Another Dream Duelano)
CH: Meszároš źudavít
M: Csomorová Silvia

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -vežmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend