Azawakh
Posudzoval: Maciej Lipiec, PL
FENY /females /hündin:
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC, BOB, 2.BIG Aisa Jubatus
(Godjari's Shat-Ehat x Didiény Faranda)
CH: Kubišová Jana
M: Černá Martina

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -vežmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend