15.06.2002 CACIB Donji Miholjac, CRO
AFGÁNSKY CHRT
Afghan hound
Posudzoval: Jozsef Zeidl (Hungary)

V1, CAC, CACIB, BOS

LEGEND IN LIGHTS Krist-Wil

breedr + owner: J. Honsek & K. Cichon (PL)

PSY /males /rüde:
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC, Res. CACIB Nightwind JOIE DE VIVRE
breeder: M.&T. Kempken (D)
owner: T. Vujic (Croatia)
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, CACIB, BOB AL PACINO Gandamak
breeder: I. & V. Vojtek (SK)
owner: V. Vojtek/V. Magura (SK)
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC Nightwind HI FLYING RYTHM
breeder: M.&T. Kempken (D)
owner: T. Vujic (Croatia)/M. Kempken (D)
FENY /females /hündin:
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB, BOS LEGEND IN LIGHTS Krist-Wil
breeder: J. Honsek & K. Cichon (PL)
owner: J. Honsek & K. Cichon (PL)
V2, res. CACIB FIBI Gandamak
breeder: I. & V. Vojtek (SK)
owner: V. Vojtek (SK)

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend