24.11.2002 CWC KIELCE, PL
Magyar Agar
Posudzoval /Judge : Peter Harsányi, H
FENY /females /hündin:
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CWC, Najlepšia Suka, BOB Devaj Cica
(Devaj Rege x Devaj Jeles)
CH: Judith Szanka
M: Agata Esnakier, PL

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend