24.11.2002 CWC KIELCE, PL
Greyhound
Posudzoval /Judge : Peter Harsányi, H
PSY /males /rüde:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse  
V1, Víťaz mladých Bokamaro Finchley
(Vaya Con Dios Chopper x How Lovely Ypsylon)
CH: M.R.Kaminsky
M: Grzegorz Salamon, PL
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
 V1, CWC Cooliska Ban
(Mustang Jack x Main Fortune)
CH: J.Corbett
M: Joanna Krechowiecka, PL
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CWC, Najlepší pes, BOB Start'n All Over Ypsylon
(Gallahad des Fils de Diane x Neja Skierdy)
CH: Izabela Wiszniewska
M: Alzbieta Piotrowska, PL

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend