4.2.2001 MVP Brno

Rozhodca: Kocourek Karel, CZ
Saluki - psy:
Trieda dorastu:
- Zehi Ishraq Hadi El Basher
(Ishan Min Darazja Loewwla x Dashah Sawha Hadi El Basher)
maj: Šiklová Veronika
Trieda stredná:
V1, CAC, resCACIB Ali Kebir FI-IT
(Imrah Farnáh x Beth-Haram Šarlet)
maj: Fekiačová Zuzana
VD2 Tárek Del Monte De Haya
(Omar Sharif Del Monte x Lydda Del Monte)
maj: Magera Jaromír
Trieda šampiónov:
V2, resCAC Bahari Santa Tranta
(Shamas Har Kala Rachi x Aldaramin z Evropského rozvodí)
maj: Jarolímová Jana
V1, CAC, CACIB, BOB Farnáh Iskandar
(Rapithwin Sawahin x Hirbaya Farnáh)
maj: Šrámková Věra
Saluki - suky:
Trieda stredná:
V1, CAC, CACIB Aischa Fi-It
(Imrah Farnáh x Beth-Haram Šarlet)
maj: Fekiačová Zuzana
- Larusa z Farsistanu
(Kaman z Farsistanu x Jamen z Farsistanu)
maj: Katrinec Ivan
V2, resCAC Talayeh Del Monte de Haya
(Omar Sharif Del Monte x Lydda Del Monte)
maj: Hradecká Vladislava
Trieda otvorená:
V1, CAC, res CACIB Lara z Farsistanu
(Kaman z Farsistanu x Jamen z Farsistanu)
maj: Rejpal Jaroslav
- Tefnut Del Monte de Haya
(Omar Sharif Del Monte x Lydda Del Monte)
maj: Baštovi Věra + Karel
Trieda šampiónov:
V1, CAC Farnáh Jemina
(Khayif Esnan Kalib x Farnáh Hirbaya)
maj: Šrámková Věra
Trieda veteránov:
Najlepší veterán Alderamin z Evropského rozvodí
(Arab Bahari's Ben Rashid el Muniqi x Ananta od Románske rotundy)
maj: Jarolímová Jana
Taliansky chrtík - suky:
Trieda mladých:
V1, CAJC, BOB Helenka King of Ivar
(Silencio El-Saghir x Latoya Il Piccolo Azzuro)
maj: Petr Michal
- Lucrezia Bohemia Skara
(Benicio Bohemia Skara x Renesance Skara)
maj: Tenglerová Jaroslava
Trieda otvorená:
V1, CAC Agajka Finský Domek
(Oliver Skara x Diana of Sussex)
maj: Pecharová Božena
Vipet - psy:
Trieda dorastu:
VN Ice in Hot Tea Z Úplňku
(Hasue Smoke Signs To you x Cindy z Úplňku)
ch: MVDr. S.Chrpa, m: A. Fiedler

Trieda mladých:

V Erós Ayort Back
(Atlantik Racing Star x Benisra Radena)
ch: P. Němec, maj: Šotková J.
V Eumaios Ayort Back
(Atlantik Racing Star x Benisra Radena)
chov a maj: P.Němec
VD Eurylochos Ayort Back
(Atlantik Racing Star x Benisra Radena)
ch: P.Němec, maj: Tuma M.
VD Faethón Ayort Back 
(Ascot Plum Brandy x  Bosorka Svokra Obrázky Karpat)
ch: Němec P., maj: Raszková L.
VD Filoktétés Ayort Back
(Ascot Plum Brandy x  Bosorka Svokra Obrázky Karpat)
chov a maj: Němcovi manž.
V1, CAJC Finn Plum Brandy
(Always In My Heart Ypsylon x Celia z Vlčích Skal)
chov: MVDr. M.Pavlásková, maj: Ing. I.Cholastová
Trieda stredná:
VD Deukalimón Ayort Back
(Ascot Plum Brandy x Cilka Okava)
chov a maj: Němcovi
V1,CAC Fifty-Fifty Plum Brandy
(Always In My Heart Ypsylon x Celia z Vlčích Skal)
chov: MVDr. M.Pavlásková, maj: Z.Augustíniová
Trieda otvorená:
VD Al Capone od Hněvína
(Báj Z Uplňku x Cassandra Od Mária)
chov: S.Beránková, maj: S.Polášek
V4 Bakchos Ayort Back
(Apollo Čierny Opál x Bosorka Svokra O.K.)
chov: P.Němec, maj: L.Raszková
D Cadmos Ayort Back
(Ascot Plum Brandy x Dee Dee Iva-Mar)
chov a maj: Němcovi
V1,CAC, CACIB, BOB, BIG, BIS Hasue Smoke Signs To You
(Saxon Shore Braveheart x Phantom Diamond Lace v. Hasue)
chov: K.M.Banks a L.Richardson, maj. V.Chrpová
V2, resCAC, resCACIB Honky-Tonk z Hedvábí
(Tiramisu di Farneto x Taejaan Allth Rightmoves)
chov: Ing. M.Kalousková, maj: P.Panýrek
V3 Keep Cool Ypsylon
(Llanghana Fandaguillo of Segovia x Always and Forever Ypsylon)
 chov: I.Wiszniewska, maj: Z.Augustíniová
Trieda pracovná:
V1, CAC Al Capone Lásky Dar
(Adam z Perlovky x Questa z Hedvábí)
chov a maj: V.Frolíková
Trieda veteránov:
V3 Ch.Apollo Čierny Opál
(Eldorado de la Fulminante x Eleir z Bruniv)
chov: A.Letková, maj: Němcovi
V2 Ich.Báj z Úplňku
(Edgar z Hedvábí x Janete Full Moon)
chov: MVDr. S.Chrpa, maj: V.Chrpová
V1 Ch.Almír Čierny Opál
(Eldorado de la Fulminante x Eleir z Bruniv)
chov: A.Letková, maj: Z.Augustíniová
Vipet - sučky:
Trieda dorastu:
VN Imagine z Úplňku
(Hasue Smoke Signs To you x Cindy z Úplňku)
chov:  MVDr. S.Chrpa, maj: V.Chrpová
Trieda mladých:
V1, CAC Ariadna Szchlachetna Sara
(Nevedith Nut Crisp x Saratoga Springs Lazarus)
chov: O.a Z.Robaczewscy, maj: V.Frolíková
VD2 Butterfly Blue North
(Tancréve of Gasfirst x Atlanta Racing Star)
chov: F.Lačňák, maj:MVDr. A.Zemanová
V Elektra Ayort Back
(Atlantik Racing Star x Benista Radena)
chov a maj: Němcovi
D Európa Ayort Back
(Atlantik Racing Star x Benista Radena)
chov a maj: Němcovi
Trieda stredná::
V1, CAC Famous Future Plum Brandy
(Always In My Heart Ypsylon x Celia z Vlčích Skal)
chov a maj. MVDr. M.Pavlásková
Trieda otvorená:
VD Alkména Ayort Back
(Apollo Č.O. x Bosorka Svokra O.K,)
chov: Němcovi, maj: P.Ryšková
VD Athena Globe Glass
(Alegro Racing Star x Boruvka z Pařezové Chaloupky)
chov a maj: C.Charvát
V Best Ayort Back
(Apollo Č.O. x Bosorka Svokra O.K,)
chov: P.Němec, maj: J.Cabalová
V3 Casiopea Ayort Back
(Ascot Plum Brandy x Dee Dee Iva-Mar)
chov a maj: Němcovi
V1, CAC Honey Bee z Hedvábí
(Tiramisu di Farneto x Taejaan Allth Rightmoves)
chov. Ing. M.Kalousková, maj: L.Švejdová
V2, resCAC Karstia Boogie-Woogie
(Pardee Appy Arry of Nevedith x Karstia Eternity)
chov: A.Novak, maj: Soltesz Edit
V4 Moonlake Mud in Your Eye
(Moonlake Mackerel  x  Denelsie Swan Princess)
chov: G.Robertson, maj: M.Šarochová
Trieda šampiónov:
V2, resCAC Disco Queen Plum Brandy
(Eldorado de la Fulminante x Eliz Nearco)
chov a maj: MVDr. M.Pavlásková
V1, CAC Hetéra z Úplňku
(Wermut z Olomouckých rovin x Cindy z Úplňku)
chov: MVDr. S.Chrpa, maj: V.Chrpová
Trieda veteránov:
V Ch.Eskima z Hedvábí
(Earl of Felicity´s Home x Aythya z Hedvábí)
chov a maj: Ing.Markéta Kalousková