Klubová výstava chrtov Bratislava 17.8.2001

 

Galgo Espaňol - suky: 
Posudzoval: Kazimier Scieciňski, PL
Trieda otvorená:
V1, CAC, NS, BOB Nuestra Sola Enena Birgit Laminger, A
Vežmi dobrá hlava, výborná stavba tela, dobré uhlenie, dobre osvalená, dobrá kondícia, typický predstavitež rasy, dokonalé predvedenie.