10.09.2011 Sighthounds Speciality Riga, LV

Taliansky chrtík

Rozhodca /Richter /Judge: Vlastislav Vojtek (SK)

 

Breeders competision: kennel „ELEDI GRACE“ BIS-1 breeder (from 1 kennel)

Brace competition: Eledi Grace Valuable & Eledi Grace Velvet BIS-2 brace (from 2 braces)

PSI /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CQ, CAC, BD-1, BOB, BIS-6

 

ELEDI GRACE TABASCO

CH: J.Jegorova  (LV)

M: J.Jegorova & S.Holodnjuka (LV)

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

VD1

ELEDI GRACE VALUABLE

CH & M: J.Jegorova  (LV)

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CQ, BD-2

A TOROIDAL LHC APPARATUS

CH: E.Casula (I)

M: L.Strazdina & I.Stapane (LV)

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CQ, BB-2

ELEDI GRACE VELVET

CH & M: J.Jegorova  (LV)

V2

ASTRA BRAVISSIMO FLORENCE

CH & M: L.Strazdina (LV)

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CQ, BB-1, BOO

ELEDI GRACE PRIMO DONNA

CH & M: J.Jegorova  (LV)

VD2

ALEXA ASTRA BRAVISSIMO

CH & M: L.Strazdina (LV)

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1

ELEDI GRACE CHARLOTTE-CELINE

CH: J.Jegorova ( LV)

M: N.Ivanova (LV)

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer