21.5.2011 CAC Litoměřice, CZ

Afgánsky chrt

Rozhodca /Richter /Judge: Dr. Roberto Shill ( RO)

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Avatar Blue Čínské Hedvábí

(Justin Gandamak  x Suri Čínské Hedvábí )

Ch: Havlisová Leona

M: Vacek Tomáš

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Claudius van de Robega

(Ich. Justin Gandamak  x  Ch. Annabella Maria van de Robega)

Ch: Hřebejková Romana

M: Burešová Lenka

VD2

Affron Elite Look Doveny

(Fahrenheit Aviva  x Mona Lisa Čínské Hedvábí )

Ch: Landová Gabriela

M: Hartmannová Markéta + Landová G.

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V2, resCAC

Paul Newmann Gandamak Slovakia

(Boxadan Mind Your Own Bussines x Jenis Joplin Gandamak)

Ch: Vojtek Vlastislav a Petra

M: Šimková Světlana

V1, CAC

You Got Me Rocking Goldn Copper

(Aviva Coeur a Coeur x Goldn Copper American Sweetheart)

Ch: Johanson Lena

M: Lindfors Tuvla

V3

Bastien Akamiro

(Faraon ze Skalnice x Antýza Akamiro)

Ch: Krajňanská Lenka

M: Uhrová Jan

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1, CAC, NV

Yasami Iram z Allahovy země

(Justin Gandamak x Xilla Tanga z Allahovy země)

Ch: Havlíčková Pěva

M: Faktorová Ludmila

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC

Eminence ze Zličínských luk

(Blankyt ze Zličínských luk x Xandora ze Zličínských luk)

Ch: Boučková Alice

M: Ručková Kamila

V2, resCAC

Drahokam ze Zličínských luk

( Blankyt ze Zličínských luk x Madona Domino ze Zličínských luk)

Ch: Boučková Alice

M: Pavlovská Ivana

---

Brisbane beach Boy Padparadschas

(Karakush In Champagne x Agha Djaris Quixotic Act)

Ch: Block D.

M: Block D.

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1, Najlepší veterán, BOB

Janek Čínské Hedvábí

(Janek Čínské Hedvábí x Dalmarahs Im Good)

Ch: Havlisová Leona

M: Landová Gabriela

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, JuniorBOB

Afiniti Blue Passion Doveny 

(Fahrenheit Aviva  x Mona Lisa Čínské Hedvábí )

Ch: Landová Gabriela

M:  Landová Gabriela

V2

Tiffany Dupont Gandamak Slovakia

(Star Cutting Trax of Jhanzi  x Jenis Joplin Gandamak)

Ch: Vojtek V.+P

M:  Mačiová Alena

V3

Cebalrai Primavera Bohemia

(Ascoli Primavera Bohemia x Bora Primavera Bohemia)

Ch: Beneěová Irena

M: Benešová Irena

VD

Bridget Briliant Kaskarak –Shahra

(Ozzy Osbourne Gandamak x Anne-Marie Kaskarak-Shahra)

Ch: Pukáčovi SK

M: Burešová Lenka

Diskvalifikovaná pre bojazlivosť

Cora z Náhorní Planiny

(Docteur No de Tchekana x Bessy z Náhorní Planiny)

Ch: Ručková Kamila

M:  Ručková Kamila

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Cameron Diaz van de Robega

(Ich. Justin Gandamak x Ch. Annabella-Maria van de Robega)

Ch: Hřebejková Romana

M: Hřebejková Romana a Jitka

V2, resCAC

Zafira z Allahovy země

(Justin Gandamak x Xilla Tanga z Allahovy země)

Ch: Havlíčková Pěva

M: Faktorová Ludmila

V3

French Kiss Padparadschas

(Karakush and u Know It x karakush Dominoatrix)

Ch: Block D.

M:  Block D

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

Zenaida  z Allahovy země

(Justin Gandamak x Xilla Tanga z Allahovy země)

Ch: Havlíčková Pěva

M: Faktorová Ludmila

V2, resCAC

Ebony z Netluckých pastvin

(Black Beauty de Darjeelig x Cuba Libre z Netluckých pastvin)

Ch: Němečková Jana

M: Šulcová Lenka

V3

Yasmin Banu z Allahovy země

( Justin Gandamak x Xilla Tanga z Allahovy země)

Ch: Havlíčková Pěva

M: Polávková Lenka

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, NV

Xanny ze Zličínských luk

( Jullliene ze Zličínských luk x Excelenta ze Zličínských luk)

Ch: Boučková Alice

M: Bušková Marcela

V2,resCAC

Gracie-Blue ze Zličínských luk

(Doctor No de Tchekana x Madona Domino ze Zličínských luk)

Ch: Boučková Alice

M: Pavlovská Ivana

VD3

Cosmopolitan Cedilha

(Cedilha bla-bla-bla x Alphavilles tip)

Ch: Nunez F.M.

M: Frolíková Martin

 

21.5.2011 CAC Litoměřice, CZ

Azawakh

Rozhodca /Richter /Judge: Dr. Roberto Shill ( RO)

PSI /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

VD1

Tombouktou´s  Arakao

Maj: Zadinová Irena

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, NV, BOB

Amirah Ginever

O: Modibo ´n Shat – Ehad  M: Biara Čarovné puto 

Chov: Václava Lukešová            

Maj: Barvířová Anastázie

V2 ,resCAC

Tagola

O:  x   M:   x

Chov:   x                    

Maj: Their Rostaing Christiane

VD3

Djangalah Agg Amaias

O: Ahsan Kel – es – Suf  M: Tigidit Essamet

Chov: Their Rostaing Christiane                     

Maj: Schulze Andrea

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC

Daffinah Agg Amaias

O: Ahsan Kel – es – Suf   M: Tigidit Essamet

Chov: Their Rostaing Christiane                    

Maj: Piper Dagmar

 

21.5.2011 CAC Litoměřice, CZ

Barzoj

Rozhodca /Richter /Judge: Dr. Roberto Shill ( RO)

PSI /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

Terence FI-IT
O:JR.Yoram Balšaja Achota x M:Conie Balšaja Achota
CH: Šírová J. Maj: Mareš S.

V2,resCAC

Anatol Příbramský permoník
O: Gradivo z Bilmy x Cagryschka Majove Bohemia
CH: Šenkýř R. Maj: Strnadová J.

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, NV

Jeronimo Primus z Bilmy
O:CH Galileo Galilei z Bilmy x M: Secret Garden Rachel
CH.+Maj: Pařízková M.

---

Randall Sofena
O:ICH Patriot Sofena x M: Elisabet Majove Bohemia
CH:+Maj: Mudra A.

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Ergen z Kopfsteinu
O: CH Timur z Moskevského chovu x M:Alix Russuzen
CH.Cséfay M. Maj: Finková P.

V2

Balalika Empire Excelent
O: Excelent Silent Enigma x M: Terzaika Holmierovitch Boldareffchino
CH: Mgr. Ovchiniková L. Maj: Dudková M.

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Amalia Frajanka
O: CH Harmon Majove Bohemia x M: Phaedra Iriska
CH.+Maj: Pileček K.

---

Odyssea Majove Bohemia
O: CH Harmon Majove Bohemia x CH Era Majove Bohemia
CH: Veselá M. Maj: Pileček K.

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, NV, BOB

Carmen z Murky
O: ICH Patriot Sofena x M: CH Altamira Moomoon
CH. + Maj. Řeřichová M.

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC

Nyx Majove Bohemia
O:ICH Daimon Majove Bohemia x CH Ajka z Murky
CH: Veselá M. Maj: Pileček K.

---

Rozárka Sofena
O:ICH Patriot Sofena x M: Elisabet Majove Bohemia
CH:+Maj: Mudra A.

 

21.5.2011 CAC Litoměřice, CZ

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: Dr. Roberto Shill ( RO)

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Elamir Beau Country Gentleman

V2

Khyrisma Anistana AVATAR At Yaran

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, NV

AYAZ Al Zahra

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, JuniorBOB

CASIOPEIA Yrtep

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Tazi BINT SOFE Et Aurum

VD2

ALIYAH Al Zahra

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

Silvershadow´s Morning Glory Aurum

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, NV, BOB

AZHARA Al Zahra

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer