30.7.2011 Speciální výstava chrtů CZ, Konopiště, CZ

Afgánsky chrt

Rozhodca /Richter /Judge: Pavlásková Michaela, SK

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, VSVM TIGER WOODS GANDAMAK SLOVAKIA
 
maj.Michaela a Jiří Kyselovi

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC COLUMBUS VAN DE ROBEGA  
maj.Malíková Marcela
V2 AVATAR BLUE ČÍNKSÉ HEDVÁBÍ
  maj. Tomáš Vacek

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC HAPPENZ BUILDING A MYSTERY
  maj.Šárka Nováková

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1, CAC, VSV, BOB, BIG-4
ICH.MULTICH. YASANI IRAM Z ALLAHOVY ZEMĚ
maj.Faktorová L.

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC CH. PAUL NEWMAN GANDAMAK SLOVAKIA
maj.Světlana Šimková
V2,resCAC ICH. MARCUS AURELIUS GANDAMAK SLOVAKIA
maj. Malíková Marcela

Trieda čestná / Honour class / Ehrenklasse

V1 MULTICH.ICH .JUSTIN T. GANDAMAK SLOVAKIA
  maj. Nováková Šárka

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, VSVM TIFFANY DUPONT GANDAMAK SLOVAKIA
  maj.Mačíová Alena
V2 ASCALONA COUNTRY ČÍNSKÉ HEDVÁBÍ
  maj.Leona Havlisová

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, VSV JCH.ZENAIDA Z ALLAHOVY ZEMĚ
maj.Faktorová L.
V2 CATHERINE ZETA -JONES VAN DE ROBEGA
  maj.Lenka Hrudková

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC ZAFIRA Z ALLAHOVY ZEMĚ
maj. Faktorová L.

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC CH. PAMELA GANDAMAK SLOVAKIA
  maj.Lenka Bučková

Trieda čestná / Honour class / Ehrenklasse

--- CH.WIONNA R.ČÍNSKÉ HEDVÁBÍ
  maj.Eliška Havránková

 

30.7.2011 Speciální výstava chrtů CZ, Konopiště, CZ

Barzoj

Rozhodca /Richter /Judge: Pavlásková Michaela, SK

 

PSI /males /rüde:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1

Blueberry Hill Matrioshka

 

maj: Svačinová Alena

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

Arpád z Murky

 

maj: Strnadová Jana

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, VSVCH, BIS psi-4

ICH. Patriot Sofena

maj: Mudra Antonín

Trieda čestná / Honour class / Ehrenklasse

V1

CH. Harmon Majove Bohemia

 

maj:Pileček Karel

FENY /females /hündin:

Trieda šteniat /Babyklasse /Babies

VN1, BIS Baby

Lucrezia Borgia z Bilmy

 

maj: Strnadová Jana

VN2

Daria z Palatinu Moravia

 

maj: Ing. Jošt Martin

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, VSVM

Calma Mischenka

 

maj: Vondráčková Zuzana

V2

Bystraja  Jaroslawna

 

maj: Bejdáková Jaroslava

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Pozytywna Passa Polot

maj: Vondráčková Zuzana

V2,resCAC

JCH. Amalia Frajanka

 

maj: Pileček Karel

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

Czernuszka von Snorlax

maj:    Svačinová Alena

V2, resCAC

Andrejka Příbramský Permoník

 

maj:    Aubrechtová Klára

V3

Uta Fi-It

 

maj: Bejdáková Jaroslava

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, VSVCH, BOB

GrandCh. Rozárka Sofena

maj: Mudra Antonín

 

30.7.2011 Speciální výstava chrtů CZ, Konopiště, CZ

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: Pavlásková Michaela, SK

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, VSVM, JuniorBIS-3

CASTIELLO al-Quadar Yrtep

V2

AMANI Sayah

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Khyrisma Anistana AVATAR At Yaran

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

AKHRAM FARZAN Jawharah

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, VSV, BOB, BIS-3

BARQUN AHMARU Yrtep

V1, CAC (smooth)

BORHAAN al-Quadar

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1, NV

Pari-Was HADID-FILFIL

Trieda čestná / Honour class / Ehrenklasse

V1

Lorrequer KAMAL WILL al Quadar

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, VSVM

Casablanca al-Quadar Yrtep

V2

CALYPSO Yrtep

V3

CRYSTAL Yrtep

V4

AIMÉE Arshan

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, SVS, BOS

Silvershadow´s Morning Glory Aurum

Trieda čestná / Honour class / Ehrenklasse

V1

BASSIRA Yrtep

 

30.7.2011 Speciální výstava chrtů CZ, Konopiště, CZ

Whippet

Rozhodca /Richter /Judge: Milivoje Uroševič, SBR

PSI /males /rüde:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1

Úranos Ayort Back

VN2

Amorous Look De Wallrock

---

Absolute Joy De Wallrock

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, VSVM

Télemachos Ayort Back,

V2

Tritón Ayort Back

---

Alex Monteka

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

English Lord Lazarus

VD2

Uncle Teddy Z Úplňku

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

Romulus Ayort Back

V2, resCAC

Hannibal Od Hněvína

VD3

Ré Ayort Back

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, VSV

Ch. Rhadamanthys Ayort Back

V2, resCAC

JCh. Rigisamus Ayort Back

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1

Faethón Ayort Back

Trieda čestná / Honour class / Ehrenklasse

V1

Newman Z Úplňku

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1

Uraš Ayort Back

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, VSVM

Iupee Od Hněvína

V2

Imagine Od Hněvína

V3

Trója Ayort Back

V4

Isabella Od Hněvína

---

Thétis Ayort Back

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Seléné Ayort Back

V2, resCAC

Styx Ayort Back

---

Unita Z Úplňku

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

Quinta Essentia Ayort Back

V2, resCAC

Your Tea & Rum Lazarus

---

Pénelopé Ayort Back

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, VSV, BOB

Quo Vadis Ayort Back

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1, BIS veterán-3

Abigail Pibaro

V2

Chalkiopé Ayort Back

Trieda čestná / Honour class / Ehrenklasse

V1

Rheia Ayort Back

V2

Helléné Ayort Back

V3

Brilance Petula-Vera

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer