15.5.2011 CAC Jelenia Hora, PL

Azawakh

Rozhodca /Richter /Judge: Maria Zasada, PL

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, BOB

Anisah Ginever

Chov: Václava Lukešová

Maj: Václava Lukešová

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC

Takellaout N´Afa Adhou

Chov: Viktor Havas

Maj: Carola Lehmann

 

15.5.2011 CAC Jelenia Hora, PL

Greyhound

Rozhodca /Richter /Judge: Maria Zasada, PL

FENY /females /hündin:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, BOB

Epic Historical

Ch: Annalena Almgren, Johan Rosengren

Maj.: ing. Jaroslava Marková

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer